Общи условия

за използване на уеб сайта kavarnalife.com


Добре дошли на нашия уеб сайт. Моля, прочетете внимателно тези общи условия за използване, преди да продължите да използвате нашия сайт.

1. Приемане на условията

Използването на този уеб сайт означава, че приемате тези общи условия за използване. Ако не сте съгласни с тези условия, моля, не използвайте сайта.

2. Интелектуална собственост

Сайтът и всички материали, които са публикувани на него, са под закрила на авторското право и други закони за защита на интелектуалната собственост. Никаква част от този сайт или материали не може да бъде копирана, възпроизвеждана, променяна, публикувана или разпространявана без предварително писмено разрешение от нас.

3. Лични данни

Ние спазваме всички приложими закони за защита на личните данни и политиката ни за поверителност е част от тези общи условия за използване. Моля, прочетете я внимателно, преди да продължите да използвате сайта.

4. Ограничение на отговорността

Ние не носим отговорност за каквито и да било загуби или щети, които могат да възникнат в резултат на използването на този уеб сайт. Използвате сайта на свой риск.

5. Промени в общите условия за използване

Можем да променяме тези общи условия за използване по всяко време без предизвестие. Моля, редовно проверявайте тази страница за актуални промени.

6. Приложимо право

Тези общи условия за използване са подложени на българското право и всички спорове, които могат да възникнат в резултат на тях, ще бъдат разрешавани от компетентните български съдове.

Ако имате някакви въпроси относно тези общи условия за използване, моля, свържете се с нас чрез контактната форма на сайта.