Община Шабла

(0)
  • 0 последователи
  • Равно Поле

За Община Шабла

Община Шабла се намира в североизточната част на България, в област Добрич. Тя обхваща територия от 447,7 кв. км. и има население от около 9 000 души. ина Шабла се намира в североизточната част на България, в област Добрич. Тя обхваща територия от 447,7 кв. км. и има население от около 9 000 души.

Администрацията на Община Шабла осъществява редица дейности, свързани с управлението на територията и живота на хората в нея. Това включва:

– Организиране на обществени поръчки и изпълнение на инвестиционни проекти за развитие на общината;
– Управление на общинската собственост, включително имоти, сгради, паркове и други;
– Организиране и финансиране на социални програми и услуги за местните жители, като домове за възрастни хора, детски градини и други;
– Поддържане на общинската инфраструктура, като пътища, мостове, водопроводи и канализация;
– Организиране и финансиране на културни и спортни мероприятия за местните жители;
– Поддържане на ред и безопасност в общината чрез работа на полицията и други служби.

Администрацията на Община Шабла работи в тясно сътрудничество с местните организации и жителите на общината, за да гарантира ефективно управление и развитие на територията.

Категории & Екстри

Разгледайте още подобни места

  • Добротица 26
  • (0 отзиви)